ALPactive®  to system antybakteryjnych kanałów wentylacyjnych powstały w wyniku zastosowania w procesie produkcji najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie tworzyw wysokosprawnych.  Punktem wyjścia jest wyjątkowa technologia opatentowana przez  ALP :  ALPactive Antimicrobial .

Zasadniczym elementem systemu jest panel o budowie warstwowej składający się ze sztywnej pianki poliuretanowej pokrytej obustronnie warstwą lakierowanego aluminium. Innowacyjność systemu ALPactive®  polega na zastosowaniu w warstwie aluminium efektywnego nieorganicznego dodatku antybakteryjnego AgION, który może zagwarantować zmniejszenie o 99,99999% ładunku mikroorganicznego zwykle osiadającego na powierzchni „tradycyjnych” kanałów z blachy. Dodatek ten bazuje na opatentowanym systemie dozującym uwalnianie składnika aktywnego opartego na jonach srebra i zeolicie, który po nałożeniu na powierzchnię przewodu wentylacyjnego jest w stanie zlikwidować ponad 600 rodzin wirusów mikroorganizmów i szczepów, w tym SARS , CORONAVIRUS , H5N1 i dlatego należy go zaklasyfikować jako produkt „ przeciwdrobnoustrojowy ”.