Najważniejsze zalety kanałów wentylacyjnych wykonanych w technice ALP w stosunku do tradycyjnych kanałów z blachy:

Doskonała izolacja termiczna (brak kondensacji pary) i akustyczna (brak wibracji)
Wysoka higiena transportowanego powietrza
Mała waga elementów (1/7 wagi kanałów z blachy)
Prosta i bardzo szybka prefabrykacja, nie wymagająca inwestowania w narzędzia i urządzenia
Możliwość prefabrykacji elementów na placu budowy
Dowolność kształtów i rozmiarów kanałów i kształtek
Niższe opory statyczne i dynamiczne, możliwość stosowania wyższych prędkości powietrza w kanałach
Doskonała szczelność elementów i ich połączeń
Łatwość w usuwaniu uszkodzeń i dokonywaniu zmian lub rozbudowy
Wysoka odporność na korozję - możliwość umieszczenia ciągów wentylacyjnych na zewnątrz budynku bez dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych
Nieiskrzenie
Wysoka estetyka
Możliwość łatwego malowania kanałów na wybrany kolor
Niska cena